รถเข็นผู้ป่วยปรับนอนมีที่รองถ่าย

รถเข็นผู้ป่วยปรับนอนมีที่รองถ่าย รถเข็นผู้ป่วยปรับนอนมีที่รองถ่ายเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ติดรถเข็นดูแลตัวเองไม่ได้ ลุกขึ้นยาก ต้องการนอนพักหรือนั่งถ่ายบนรถเข็น ลดการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย รถเข็นผู้ป่วยปรับนอนมีที่รองถ่ายเหมาะกับใคร รถเข็นผู้ป่วยปรับนอนมีที่รองถ่ายในตัวเป็นรถเข็นผู้ป่วยที่มีไว้สำหรับผู้ป่วยที่ติดรถเข็น รถเข็นแบบนี้ผู้ป่วยสามารถนั่งนอนและถ่ายที่รถเข็นได้เลย ช่วยอำนวยความสะดวกให้คนดูแลได้อย่างมาก การพับใส่ท้ายรถ รถเข้นผู้ป่วยปรับนอนนั่งถ่าย สามารถพับใส่ท้ายรถที่ไม่ติดแก๊สได้ จากภาพถ่ายตอนพับใส่ท้ายรถ Taxi ถึงแม้จะคันใหญ่แต่ก็สามารถพับใส่ท้ายรถได้ การใช้งานรถเข็นผู้ป่วยปรับนอน การใช้รถเข็นผู้ป่วยปรับนอน ข้อดีที่สำคัญอีกอย่างก็คือมีที่รองถ่ายในตัว ไม่ต้องกังวลหากผู้ป่วยตัวใหญ่ยกลำบาก หมดปัญหาเรื่องแบบนี้ไปได้เลย
Read more

ผู้ป่วยผ่าตัดสมอง ควรใช้รถเข็นผู้ป่วยแบบไหน

ผู้ป่วยผ่าตัดสมอง ควรใช้รถเข็นผู้ป่วยแบบไหน ผู้ป่วยผ่าตัดสมองควรแบบรถเข็นแบบไหน สำหรับผู้ป่วยที่ต้องผ่าตัดสมองหรือสมองทำงานผิดปกติ เป็นผู้ป่วยที่ประคับประคองตัวเองค่อนข้างลำบาก แบบนี้จะเหมาะกับรถเข็นผู้ป่วยแบบปรับนอนได้ เพราะรถเข็นผู้ป่วยแบบปรับนอนได้ ทำให้ผู้ป่วยนอนพักผ่อนบนรถได้ และนอนบนรถได้ ทำให้สะดวกสำหรับผู้ป่วยในการที่จะพักผ่อนและดูแลตัวเองได้ด้วย หากผู้ป่วยมีความแข็งแรงมากพอ ผู้ป่วยก็สามารถที่จะเข็นพาตัวเองเล็กๆน้อยๆ ในบ้านได้ด้วย การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านสมอง จากการพูดคุยกับคนไข้ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านสมองมักจะเดินไม่เป็นปกติเช่น ขาแข็ง การเคลื่อนที่ทำได้ลำบาก การจะดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านสมองอาจจะทำได้โดยการใช้รถเข็นผู้ป่วยแบบปรับนอนได้อาจจะมีที่รองถ่ายด้วยก็จะสะดวกยิ่งขึ้น เพราะที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ป่วยที่ลุกลำบากถ้าสามารถถ่ายใส่โถที่บนรถเลยจะสะดวกยิ่งกว่า ทำให้คนดูแลผู้ป่วยสะดวกยิ่งขึ้น ยิ่งหากคนดูแลผู้ป่วยเป็นผู้หญิงด้วยแล้วการจะยกผู้ป่วยไปเข้าห้องน้ำนั้นยิ่งทำได้ยากยิ่ง   สำหรับบทความนี้น่าจะมีประโยชน์ต่อผู้ป่วยไม่มาก็น้อย ผู้เขียนต้องขอขอบคุณที่สละเวลามาอ่านบทความนี้ด้วยนะครับ  
Read more