ประโยชน์ของเตียงผู้ป่วย

ประโยชน์ของเตียงผู้ป่วย ประโยชน์ของเตียงผู้ป่วย ประโยชน์ของเตียงผู้ป่วยมีหลายอย่างด้วยกันนะครับ หลักๆ ก็คือเตียงผู้ป่วยช่วยให้ผู้ป่วยพักผ่อนได้ดีกว่าเตียงธรรมดา โดยเตียงผู้ป่วยมีฟังก์ชั่นในการปรับให้ลุกขึ้นทานข้าวทานยาได้สะดวกขึ้น อีกทั้งเตียงผู้ป่วยจะมีล้อ การที่เตียงผู้ป่วยมีล้อประโยชน์ของมันก็คือ ทำให้ย้ายผู้ป่วยได้สะดวกมากขึ้น หากคนที่ดูแลผู้ป่วยเป็นผู้หญิงด้วยแล้ว เตียงผู้ป่วยจะมีประโยชน์อย่างมากๆ เตียงผู้ป่วยก็จะแบ่งเป็นแบบ มือหมุน และเตียงผู้ป่วยแบบไฟฟ้า ซึ่งประโยชน์ของเตียงผู้ป่วยไฟฟ้าก็คือ ในการปรับระดับต่างๆ ทำได้ด้วยระบบไฟฟ้าเลย ไม่ต้องใช้มือหมุน นั่นก็หมายถึงเตียงผู้ป่วยจะมีประโยชน์ในการลดการออกแรงนั่งเอง การเลือกเตียงผู้ป่วย ในการที่จะเลือกเตียงผู้ป่วยเรามีวิธีเลือกอย่างไร เรามาดูกันนะครับ ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อเตียงผู้ป่วย เรามีสิ่งที่ต้องคำนึงก็คือ คนดูแลผู้ป่วยมีความแข็งแรงมากน้อยขนาดใหน นั่นหมายถึงอะไร ในการจะยกผู้ป่วยขึ้นทานข้าว แน่นอนครับ นั่นหมายถึงต้องออกแรงจำนวนมาก ในการยกตัวผู้ป่วยให้ลุกขึ้นนั่งบนเตียงผู้ป่วย เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า จะช่วยได้มากเลยทีเดียว  งบประมาณ แน่นอนว่าการที่จะได้เตียงผู้ป่วยที่ดีมีฟังก์ชั่นที่เยอะ นั่นก็ต้องใช้งบประมาณที่สูงตามไปด้วย  การเคลื่อนย้าย หากเราต้องการเตียงผู้ป่วยที่เคลื่อนย้ายด้วย เราก็ต้องเลือกเตียงผู้ป่วยที่มีล้อ จะได้ทำให้เราสะดวกมากขึ้น  ...
Read more