การเลือกซื้อเตียงผู้ป่วยอย่างไรให้เหมาะกับผู้ป่วย

การเลือกซื้อเตียงผู้ป่วย เตียงผู้ป่วย เป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับผู้ป่วย ซึ่งเป็นเตียงที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ จัดเป็นสินค้าควบคุมชนิดหนึ่ง ปกติแล้วผู้ป่วยทั่วไปจะไม่ซื้อเตียงประเภทนี้มาใช้เอง นอกจากจะเป็นกรณีพิเศษ เช่น เป็นโรคที่จำเป็นจะต้องพักฟื้นบนเตียงนานๆ เป็นโรคที่ทำให้เคลื่อนไหวตามปกติไม่ได้ เป็นต้น การเลือกซื้อเตียงผู้ป่วยมาใช้จึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม การเลือกซื้อเตียงผู้ป่วย จะต้องคำนึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ สิ่งที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกเตียงผู้ป่วย ผู้นำเข้า หรือผู้จัดจำหน่าย จะต้องได้รับการอนุญาตจากทาง อย. ด้วย เพราะว่าเตียงผู้ป่วยจัดเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่จำเป็นจะต้องควบคุม เตียงผู้ป่วยที่ได้มาตรฐานจะต้องผลิต จากโรงงานที่ได้ ISO 9001 ซึ่งเป็นมาตรฐานทั่วไปด้านการผลิต และ ISO 13485 อันเป็นมาตรฐานการผลิตสำหรับเครื่องมือแพทย์โดยเฉพาะ นอกจากนั้นแล้วควรมีใบอนุญาต IEC 60601-2-38 หรือ IEC 60601-2-52 ตลอดจนควรเป็นไปตามมาตรฐาน FDA...
Read more