วีลแชร์พับได้น้ำหนักเบา รถเข็นผู้ป่วยน้ำหนักเบา รุ่น TWC-606 นำ้หนัก 6.3 กิโลกรัมเท่านั้น

ไปต่างประเทศ เอารถเข็นผู้ป่วยขึ้นบนเครื่องได้มั้ย

ไปต่างประเทศ เอารถเข็นผู้ป่วยขึ้นบนเครื่องได้มั้ย

เมื่อต้องการพาผู้สูงอายุไปต่างประเทศสิ่งที่จะต้องนำไปด้วยก็คือรถเข็นสำหรับผู้สูงอายุ ทีนี่จะพกไปอย่างไรละ เราจะแนะนำดังนี้บางสายการบินอนุญาตให้นำรถเข็นผู้ป่วยขึ้นไปบนเครื่องได้แต่รถเข็นนั้นต้องมีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป บางสายการบินก็จะไม่อนุญาตให้ลูกเรือนำรถเข็นผู้ป่วยขึ้นไปยังเครื่องบินได้ ต้องโหลดใต้เครื่อง ทั้งนี้สิ่งที่อยากจะแนะนำลูกค้าก็คือ โทรไปสอบถามกับทาง call center ก่อนว่านำขึ้นเครื่องได้ให

ราคาค่านำรถเข็นไปคิดอย่างไร

ปกติแล้วรถเข็นผู้ป่วยสามารถโหลดได้ฟรี แต่ไม่แน่ใจว่าทุกสายการบินหรือไม่ ถ้าอยากให้แน่ใจจริงๆ อาจจะต้องโทรสอบถามทาง call center ของสายการบินนั้นก่อน

แนะนำรถเข็นสำหรับขึ้นเครื่อง

หากต้องการนำรถเข็นผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุไปต่างประเทศเราแนะนำรุ่นดังนี้

วีลแชร์พับได้น้ำหนักเบา รถเข็นผู้ป่วยน้ำหนักเบา รุ่น TWC-606 นำ้หนัก 6.3 กิโลกรัมเท่านั้น
วีลแชร์พับได้น้ำหนักเบา รถเข็นผู้ป่วยน้ำหนักเบา รุ่น TWC-606 นำ้หนัก 6.3 กิโลกรัมเท่านั้น
วีลแชร์พับได้น้ำหนักเบา รถเข็นผู้ป่วยน้ำหนักเบา รุ่น TWC-606 นำ้หนัก 6.3 กิโลกรัมเท่านั้น
วีลแชร์พับได้น้ำหนักเบา รถเข็นผู้ป่วยน้ำหนักเบา รุ่น TWC-606 นำ้หนัก 6.3 กิโลกรัมเท่านั้น

X