ลูกค้าชำระเงินผ่านการโอนผ่านบัญชีธนาคารดังนี้

 

ธนาคารกรุงเทพ 
เลขที่บัญชี :  208-088-7215

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ 
เลขที่บัญชี : 109-230-2058

ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี : 478-0266-963