ผู้ป่วยผ่าตัดสมอง ควรใช้รถเข็นผู้ป่วยแบบไหน

ผู้ป่วยผ่าตัดสมอง ควรใช้รถเข็นผู้ป่วยแบบไหน

ผู้ป่วยผ่าตัดสมองควรแบบรถเข็นแบบไหน

สำหรับผู้ป่วยที่ต้องผ่าตัดสมองหรือสมองทำงานผิดปกติ เป็นผู้ป่วยที่ประคับประคองตัวเองค่อนข้างลำบาก แบบนี้จะเหมาะกับรถเข็นผู้ป่วยแบบปรับนอนได้ เพราะรถเข็นผู้ป่วยแบบปรับนอนได้ ทำให้ผู้ป่วยนอนพักผ่อนบนรถได้ และนอนบนรถได้ ทำให้สะดวกสำหรับผู้ป่วยในการที่จะพักผ่อนและดูแลตัวเองได้ด้วย หากผู้ป่วยมีความแข็งแรงมากพอ ผู้ป่วยก็สามารถที่จะเข็นพาตัวเองเล็กๆน้อยๆ ในบ้านได้ด้วย

การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านสมอง

จากการพูดคุยกับคนไข้ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านสมองมักจะเดินไม่เป็นปกติเช่น ขาแข็ง การเคลื่อนที่ทำได้ลำบาก การจะดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านสมองอาจจะทำได้โดยการใช้รถเข็นผู้ป่วยแบบปรับนอนได้อาจจะมีที่รองถ่ายด้วยก็จะสะดวกยิ่งขึ้น เพราะที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ป่วยที่ลุกลำบากถ้าสามารถถ่ายใส่โถที่บนรถเลยจะสะดวกยิ่งกว่า ทำให้คนดูแลผู้ป่วยสะดวกยิ่งขึ้น ยิ่งหากคนดูแลผู้ป่วยเป็นผู้หญิงด้วยแล้วการจะยกผู้ป่วยไปเข้าห้องน้ำนั้นยิ่งทำได้ยากยิ่ง

 

สำหรับบทความนี้น่าจะมีประโยชน์ต่อผู้ป่วยไม่มาก็น้อย ผู้เขียนต้องขอขอบคุณที่สละเวลามาอ่านบทความนี้ด้วยนะครับ

 

X